Fältregler

 

 

Endast medlemmar i Väsby Modellflygare äger rätt att flyga på Viklanda, de har samtidigt skyldighet att följa våra fältregler. Dessa regler finns för medlemmars gemensamma trevnad och säkerhet.

Allmänt

 • Medlemsavgift skall vara erlagd senast den sista feb.
 • Medlemmar som inte flyger är säkerhetsansvariga. Uppmärksammas något som riskerar skada människa, djur eller egendom skall medlemmen påtala detta på ett ödmjukt sätt. En bra dialog är viktigt för den allmänna säkerheten på fältet.      
 • Gästflygning av SMFF-ansluten medlem är tillåten 3 gånger/år, dock endast när klubbmedlem är närvarande eller styrelseledamot givit sitt samtycke.
 • Sändare för 35MHz frekvens får inte vara påslagen utan att rätt frekvensklämma sitter synligt på sändaren.
 •  Barn måste vara under uppsikt av ansvarig vuxen.
 • Laddning av Li-Po/Li-Fe/Li-ion bör inte ske inne i klubbstugan utan översyn av en medlem. Är man ensam bör man ombesörja laddning med stor försiktighet.
 • Varje medlem är ansvarig för att modellen som flygs är i flygdugligt skick och därmed inte utsätter omgivningen för onödig risk.
 • Flygning efter konsumtion av alkohol är absolut förbjudet.
 • Hundar måste vara i koppel eller fastbundna.

 

Fältet och Flygning

 

 • Flygplan med aktiv motor ska vara uppställda med nosen (flygriktningen) ut mot banan utanför depån. Taxning till bana för start får ske förutsatt att närmaste taxibana används samt att ingen annan finns framför i planets riktning.
 • Långvarig motorkörning på högt varv får inte ske i depåområdet.
 • Flygning utanför flygområdet så som vid depå, klubbstuga och parkering är absolut förbjudet.
 • Nödlandande piloter ska högljutt uppmärksamma omgivning om situationen.
 • Taxning av flygplan mot depån är ej tillåten. Helikopter bärs ut och in.
 • Flygning med linstyrda flygplan ska ske på linflygfältet.
 • Flygning skall undvikas då människor eller djur befinner sig under flygområdet.
 • Modeller skall inte dela luftrummet om inte avtalats mellan flygande pilot/piloter.
 •  Det är inte tillåtet att springa ut under flygområdet när en modell är i luften utan tillstånd av flygande pilot.
 • Styrelsen hanterar regelbrott och kan i särskilda fall utesluta medlem som inte respekterar klubbens regler.

VMF Styrelse 2017