Kallelse till Årsstämma

10. februari 2016

 

 

Årsstämma 2016

Datum: 23 mars

Tid: 19.00

Plats: Väsby Modellflygare, Klubbstugan, Upplands Väsby

 

Samtliga betalande medlemmar innehar rösträtt.

 

Med tillförsikt

Styrelsen

Arrangemang