Kallelse till ÅRSSTÄMMA

11. mars 2017

Varje betalande medlem innehar rösträtt. 
Ordförande Hans Eriksson är sittande ytterligare ett år, övriga poster skall fyllas. 
Eventuella inkomna motioner tas upp samt räkenskapen.

Datum: 23 mars
Tid: 19.00
Plats: Klubbstugan, Viklanda

 Annonsering av detta har skett i enlighet med de reglemente som gäller (i högerspalten på denna sida sedan 7/2 samt i klubbstuga). Detta är en ytterligare post för påminnelse. 

Medlemsinformation