Städdag den 22 april

6. april 2017

VMF välkomnar alla medlemmar/gästmedlemmar att delta på städdagen.

Mer info finns också på FB

Medlemsinformation