Hem >

KALLELSE: ÅRSSTÄMMA 2018

4. mars 2018

KALLELSE: ÅRSSTÄMMA 2018

Varje betalande medlem innehar rösträtt. 
Alla poster skall väljas om.
Eventuella inkomna motioner tas upp samt räkenskapen.

Datum: 17 mars
Tid: 18.00
Plats: Klubbstugan, Viklanda

 Annonsering av detta har skett i enlighet med de reglemente som gäller.